كاربران محترم فرم2آنلاين سايت در حال بروز رساني ميباشد لطفا تا تكميل بروز رساني به مشكلي برخورد كرديد حتما بنده را در جريان قرار دهيد با تشكر مديريت وبسايت admin
http://form2online.com/up/uploads6/ec66c441fc061.jpg
http://cuis.comxa.com/up/b4c48608ce88.gif http://8pic.ir/images/ckyppolg4awp6r2z0cgz.gif

امتیاز موضوع:
  • 73 رأی - میانگین امتیازات: 2.73
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
متوپرولول (متورال® ۵۰)
#1
مواردمصرف :
متوپرولول دردرمان آنژین صدری مزمن ،کنترل زیدی فشارخون (به تنهایی یاهمراه باسایرداروهای کاهنده فشارخون )وپیشگیری ازانفارکتوس مجددمیوکاردمصرف می شود.

فارماکوکینتیک :
حدود۹۵درصدداروازپروتئین کم است .متابولیسم داروکبدی ونیمه عمرآن ۷-۳ساعت می باشد.زمان لازم برای رسیدن به اوج اثرازراه خوراکی ۴-۶ساعت وازراه تزریق وریدی ۲۰دقیقه است .دفع داروازراه کلیه است (۱۰-۳)درصدداروبصورت تغییرنیافته دفع می شود.

مواردمنع مصرف :
این دارودرشوک قلبی ،نارسایی آشکارقلب ،بلوک قلبی درجه دویاسه دهلیزی –بطنی ،برادی کاردی سینوسی وکاهش فشارخون سیستولیک به کمتراز۱۰۰میلی مترجیوه (برای پیشگیری ازانفارکتوس مجددمیوکارد)نبایدمصرف شود.

هشدارها:
۱-مصرف این دارودرمواردزیربایدبااحتیا ط فراوان صورت گیرد:سابقه آلرژی ،آسم نایژه ای ،آمفیزم یابرونشیت غیرآلرژیک ،نارسایی احتقانی قلب ،دیابت ،پرکاری تیروئید،افسردگی روانی یاسابقه ابتلاءبه آن .

۲-مقدارمصرف این دارودرسالمندان بایدبراساس پاسخ بیمارتعیین شود،زیراازیک طرف به علت کاهش حساسیت این بیماران به اثرداروممکن است افزایش مقدارمصرف لازم باشدوازطرف دیگربه علت کاهش توانایی متابولیسم ودفع دارو،کاهش مقدارمصرف ممکن است ضرورت یابد.

۳-دربیماران مبتلابه عیب کارکلیه ،مقادیرمصرف متوپرولول بایدکاهش یابد.
۴-درصورت بروزافسردگی ناشی ازاین دارو،مصرف آن بایدقطع شود.
۵-اگربعدازیک دوره درمان طولانی بااین داروقطع مصرف آن ضرورت پیداکند،بایدبتدریج وحداقل طی سه روزتادوهفته مصرف داروقطع شود.درطول این مدت ،بیماربایدازفعالیتهای شدیدبدنی پرهیزکندتاخطربروزانفارکتو س میوکاردیاآرتیمی به حداقل برسد.اگرپس ازقطع مصرف دارو،علایم قطع مصرف بروزکرد،بایدمصرف دارورابه طورموقت مجددا"شروع نمودوبه دنبال بهبودبیمار،مصرف دارورابااحتیاط قطع کرد.
۶-درطول مصرف این دارو،پیگیری عملکردقلب ،تعیین نبض ،اندازه گیری فشارخون وثبت نوارقلبی واندازه گیری ضربان قلب ضروری است .

عوارض جانبی :
برادی کاردی علامتی (سرگیجه ) ،اسپاسم برونش (اشکال درتنفس یاخس خس سینه )،نارسایی احتقانی قلب (تورم مچ پاواندامهای تحتانی ،تنگی نفس )،افسردگی روانی وکاهش گردش خون محیطی (سردی
دستهاوپاها)بامصرف این داروگزارش شده است .

تداخل های دارویی :
مقدارمصرف انسولین وداروهای خوراکی پایین آورنده قندخون ،هنگام مصرف همزمان بااین داروبایدتنظیم گرددتاازکاهش بیش ازحدقندخون جلوگیری شود.درصورت صرف همزمان داروهای مسدودکننده گیرنده بتا-آدرنرژیک باداروهای مسدودکننده کانالها ی کلسیمی یاکلوئیدین ،اثرات کاهش فشارخون ممکن تشدیدشود.مصرف همزمان داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیدبااین دارو(مانندفورازولیدون وپروکاربازین )به علت امکان افزایش شدید فشارخون ،توصیه نمی شود.درصورت مصرف همزمان این داروباآمین های مقلدسمپاتیک که دارای فعالیت بتا-آدرنرژیک هستند،ممکن است اثرات هردودسته داروکاهش یابند.گزانتین هادرصورت مصرف همزمان بااین داروممکن است موجب مهاراثرات درمانی هردودسته داروشوند.همچنین ،کلیرانس تئوفیلین افزایش می یابد.

نکات قابل توصیه :
۱-هیچیک ازنوبتهای مصرف این دارونبایدفراموش شود،بخصوص اگرروزی یک بارمصرف می شود.
۲-این دارو،زیادی فشارخون رادرمان نمی کند،بلکه آن راکنترل می نماید.مصرف آن ممکن است تاپایان عمرضروری باشد.
۳-مصرف داروحتی درصورت احساس بهبودی ،بایدادامه یابد.
۴-درصورتی که یک نوبت مصرف داروفراموش شود،به محض به یادآوردن آن نوبت بایدمصرف شود.ولی اگرتازمان مصرف نوبت بعدی ۴ساعت باقیمانده باشد،ازمصرف آن نوبت بایدخودداری شده ومقدارمصرف بعدی نیزدوبرابرنگردد.
۵-دربیماران مبتلابه دیابت ،بامصرف این داروعلائم کمی قندخون ممکن است پوشانده شودیاغلظت قندخون افزایش پیداکندیاکاهش قندخون طولانی شود.
۶-ازمصرف این داروباسایرداروها،بویژه داروهای مقلدسمپاتیک که نیازبه نسخه پزشک ندارند،بایدخودداری شود.
۷-قبل ازقطع مصرف دارو،بایدباپزشک مشورت شود.
۸-به علت احتمال بروزسرگیجه ،خواب آلودگی ومنگی ،هنگام رانندگی یاکارباوسایلی که نیازبه هوشیاری دارند،بایداحتیاط نمود.

مقدارمصرف :
خوراکی
بزرگسالان :دردرمان آنژین صدری وبه عنوان کاهنده فشارخون ،ابتدا۱۰۰میلی گرم یکباردرروزدریک نوبت (زیادی فشارخون )یاچندنوبت (آنژین یازیادی فشارخون )مصرف می شودکه این مقداردرفواصل یک هفته ای براساس نیازوتحمل بیمارتامقدارتام mg/day ۴۵۰ ممکن است افزایش یابد.دربعضی ازبیماران جهت کنترل رضایت بخش فشارخون ،ممکن است به مصرف مقدارتام این دارودرسه مقدارمنقسم نیازباشد.درانفارکتوس میوکارد،به عنوان درمان سریع ،ابتدا۵۰میلی گرم (برای بیمارانی که مقدارتام وریدی راتحمل می کنند)یا۵۰-۲۵میلی گرم (برای بیمارانی که مقدارتام وردیدی راتحمل نمی کنند)هر۶ساعت ،۱۵دقیقه پس ازشروع آخرین مقدارمنقسم وریدی یا به محض اینکه وضعیت بالینی بیمارمناسب شود،مصرف می شود.این مقدارتا۴۸ساعت ادامه می یابد.دردرمان تاخیری ۱۰۰میلی گرم دوباردرروزبرای حداقل ۳ماه واحتمالا"۳-۱سال مصرف می شود.


تزریقی :
بزرگسالان :دردرمان سریع انفارکتوس میوکارد،۵میلی گرم هر۲دقیقه برای سه نوبت تزریق می شود.اشکال دارویی :
Tablet:۵۰mg,۱۰۰mg
Injection:۵ mg,/۵ml

İmageپاسخ
 سپاس شده توسط admin ، mahsa


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان